"DAN HENDAKLAH ADA DI ANTARA KAMU SEGOLONGAN UMAT YANG MENYERU KEPADA KEBAJIKAN, MENYURUH KEPADA YANG MAKRUF DAN MENCEGAH DARI YANG MUNGKAR. MEREKALAH ORANG-ORANG YANG BERUNTUNG " (QS ALI IMRAN : 104)JADIKAN HIDUP INI SEBAGAI LADANG AMAL UNTUK BEKAL DI AKHERAT KELAK YANG ABADI. INILAH SAATNYA MENENTUKAN TEMPAT KITA KELAK , DI SURGA ......, ATAUKAH NERAKA......

Selasa, 31 Mei 2011

PAKAIAN WANITA MENURUT ISLAM


KEWAJIBAN BERJILBAB BAGI WANITA ISLAM


LIHATLAH BETAPA NAMPAK TERHORMAT, ANGGUN DAN CANTIKNYA WANITA YANG BERJILBAB. Lalu kenapa masih banyak wanita muslim yang belum berjilbab ??? , padahal jelas2  ALLAH SWT memerintahkan kepada setiap wanita muslim untuk menutup aurat, dan itu antara lain ialah dengan cara memakai pakaian yang memenuhi standar Islam . Didalam AL-QURAN SURAT AN NUUR AYAT 31  ALLAH MEMERINTAHKAN SEBAGAI BERIKUT :
Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.         (QS  AN NUUR : 31)Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang.  (QS  AL  AHZAB : 59)Perintah ini adalah tidak main2 , dan sikap seorang yang beriman, ketika menerima perintah dari ALLAH , haruslah segera melaksanakan dengan taat. Dan orang-orang yang melanggar perintah atau ketetapan yang diturunkan ALLAH, maka ia masuk dalam golongan orang-orang yg Fasik.
Dalam hadits diriwayatkan, Rasulullah SAW pernah menegur Asma' (Putri  sohabat Abu Bakar Asshidiq) sebagai berikut :

"WAHAI ASMA' SESUNGGUHNYA SEORANG WANITA ITU APABILA TELAH BALIGH (SUDAH MENGALAMI HAID/MENSTRUASI) , MAKA TIDAK BOLEH BAGINYA MENAMPAKKAN TUBUHNYA KECUALI INI DAN INI" , SERAYA MENUNJUK WAJAH DAN TELAPAK TANGANNYA.  ( HADITS RIWAYAT  ABU DAWUD ). 

 Nah.....! , maukah kita masuk dalam golongan orang yang di CAP oleh ALLAH sebagai orang yang tidak taat dan pembangkang ??  yang kelak akan mendapat hukuman dari ALLAH.
Sekali wanita muslim tidak berjilbab, maka itu berarti sudah berbuat dosa. Jika itu dilakukan selama satu hari, maka dosalah dia selama satu hari. Kalaupun misalnya dianggap bahwa itu hanyalah dosa kecil, sebagaimana anggapan kebanyakan orang,  tapi bayangkan jika itu anda lakukan selama bertahun-tahun SELAMA HIDUP ANDA, maka akan terkumpul menjadi dosa besar di hadapan ALLAH. NAUUZU BILLAAHI MIN DZAALIK .


LIHATLAH BETAPA NAMPAK TERHORMAT, ANGGUN DAN CANTIKNYA WANITA YANG BERJILBAB. Lalu kenapa masih banyak wanita muslim yang belum berjilbab ??? , padahal jelas2  ALLAH SWT memerintahkan kepada setiap wanita muslim untuk menutup aurat, dan itu antara lain ialah dengan cara memakai pakaian yang memenuhi standar Islam . MAKA  BERSEGERALAH MEMAKAI PAKAIAN MUSLIMAH UNTUK MENCARI RIDHO ALLAH, JANGAN KITA MENABUNG DOSA SEDIKIT DEMI SEDIKIT YANG LAMA-LAMA MENJADI DOSA BESAR DIHADAPAN ALLAH .